Schoolactiviteiten

Na de oprichting van onze school voor onderricht in de Chinese taal in september 2004 hebben we verschillende aktiviteiten en projecten georganiseerd om de band tussen studenten, hun ouders en de leraren te versterken en communicate te bevorderen.

Elk jaar organiseert onze school in de derde week van juni de viering van het einde van het schooljaar. Op die bijeenkomst zingen en dansen de leerlingen en wordt hun ouders getoond wat ze opgestoken hebben van de Chinese cultuur. Daarnaast wordt op elke zaterdag aan de ouders inzage gegeven over de voortgang van hun kinderen.

Afsluiting seizoen 2015-2016

 

Chinese kinderliedjes op viool door moeder en haar twee kinderen

 

Studenten interviewen de juf in het Chinees

 

Groep 1 zingt Chinese liedjes

 

Volwassen leerlingen doen een voordracht, uiteraard in het Chinees!

 

De ouders, leerlingen ende onderwijzers genieten van het eindfeest

 

Eerdere jaren

 

 

 

Onze school organiseert regelmatig feestelijkheden zoals het Chinese nieuwjaar en het maan feest. Studenten uit verschillende landen met een verschillende culturele achtergrond doen eraan mee en spreken Chinees met elkaar.

 

 

 

 

Sinterklaas op 5 december is een traditionele Nederlandse feestdag. Onze school organiseert een bezoek van de goedheiligman met zijn zwarte assistent, die geschenken en pepernoten in alle klassen komt brengen, om onze waardering uit te drukken voor de inzet van de leerlingen.

 

 

 

Onze school heeft verschillende studieprojecten voor de studenten georganiseerd: voor slagwerkspelen, kalligrafie en dans. Bovendien waren er projecten voor het maken van chocoladebonbons en bloemschikken voor oudere studenten en ouders.

Tweemaal is onze school uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Nederlandse vereniging van pleeggezinnen. Bij de eerste keer trad een van onze studenten op met een lied en een andere met een muziekstuk op de Guzheng, een Chinees muziekinstrument.

Om de sociale vaardigheden en gemeenschapszin van de leerlingen te bevorderen heeft onze school twee maal meegewerkt aan een reportage over de school door een Nederlandse televisieomroep. De eerste keer ging het over de uitreiking van de rapporten aan de leerlingen, de tweede keer was het onderwerp het dagelijkse leven van Chinese kinderen in Nederland.