Opleiding

In de Haagse Chinese Taalschool wordt les gegeven in Mandarijn waarbij vereenvoudigd Chinees schrift en pinyin gebruikt wordt. Onze school werd in 2004 opgericht als stichting voor beroepsonderwijs.

 

Schoolleiding

Alle docenten en het overige personeel in onze school hebben een universitaire graad in pedagogiek, Chinese taal, Engels of andere geesteswetenschappen.

Ons team bestaat uit verantwoordelijke en creatieve beroepskrachten met een uitstekende Chinese taalvaardigheid en hartstocht voor het werk. De docenten hebben allen meedere jaren in Nederland gewoond en hebben een goed inzicht in de manier waarop internationale studenten en Nederlandse studenten leren. Ook zijn de docenten grondig geschoold en ervaren in het Chinese onderwijs.

Doel van het onderwijs

Chinese karakters zijn magisch en elegant. De Chinese taal is een veelomvattende en diepgaande taal, de Chinese cultuur is rijk en veelzijdig en de Chinese beschaving heeft een lange geschiedenis. Dat zijn de redenen waarom men graag en enthousiast Chinees studeert. Mede daardoor kunnen we goed-opgeleide studenten afleveren.

Ons onderwijs is erop gericht om taalvaardigheden aan te leren met praktische oefeningen. Onze school stimuleert en motiveert de studenten om deel te nemen aan wedstrijden en sociale aktiviteiten zoals internationale uitwisseling voor verdieping van de kennis van Chinese cultuur.

Tijdens deelname aan deze activiteiten bieden wij de studenten professionele begeleiding en hulp om hun kennis van het Chinees volledig te toe te kunnen passen. Enkele voorbeelden van die gelegenheden zijn de internationale "Chinese Brug"-wedstrijden voor middelbare scholieren, de internationale opstelwedstrijden voor Chinese studenten, de HSK-examens voor de Chinese taal, de Nederlandse declamatiewedstrijden in Mandarijn en de competitie in kennis van de Chinese cultuur. De leerlingen van onze school hebben altijd zeer goed gepresteerd tijdens deze wedstrijden .

Onze school is nog jong maar onze docenten zijn zeer betrokken bij de vorming van excellente studenten in de Chinese taal en cultuur.

 

Vorm van onderwijs

In onze snel veranderende wereld, ontwikkelt men een nieuwe visie op Oost-Azië. De Chinese taal kreeg in de afgelopen jaren steeds meer aandacht in de hele wereld. Dat bleek ook uit een toegenomen inschrijving aan onze school van kinderen uit vele landen die Chinees willen studeren. Onze school heeft zich ontwikkeld tot een internationale Chinese school.

Omdat we de lessen aan onze leerlingen zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met wat ze aankunnen, gebruiken we de volgende vorm van onderwijs.

1. We geven les aan kleine klassen voor alle leeftijdsgroepen en bieden individuele begeleiding aan waar dat nodig is. We streven naar de hoogste kwaliteit van ons onderwijs aan kinderen uit niet Chinese families, Chinese kinderen, jongeren en volwassenen zodat ze gemakkelijk hun Chinese oefeningen en huiswerk kunnen maken ter ondersteuning van de lessen.

2. Bij ons onderwijs gebruiken wij multimediatechnieken als hulpmiddel. Alle schoolboeken en ander lesmateriaal worden aangevuld met CD's, VCD's of cassettebanden. Onder begeleiding van onze docenten kunnen studenten gebruik maken van computers en kunnen ze er gerichte opgaven op uitwerken ter ondersteuning van het lesmateriaal uit het leerboek. Dit bevordert de efficiëntie van het onderwijs.

 

Kenmerken van het onderwijs

Onze school houdt zich aan het gebruikelijke onderwijssysteem dat gebleken is efficiënt en interessant te zijn. Onze leraren zijn betrokken en gemotiveerd bij het onderwijs en houden rekening met de individuele karakteristieke psychologische kenmerken van de studenten. Kennis wordt geleidelijk opgebouwd in een prettige leeromgeving die ook onderhoudend is. Het onderwijs van onze school stimuleert onderlinge communicatie tussen leerkrachten en ouders en we besteden ook aandacht aan de dynamische ontwikkeling van leerlingen. De ouders van de studenten worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de studie. Elk semester worden de ouders uitgenodigd om te komen kijken hoe wij les geven.

 

Conclusie

Het is verstandig om Chinees te leren op een leeftijd wanneer de leerstof goedonthouden wordt, of het nu voor werk, voor school, voor reizen, voor een hobby of voor familie is. Kom dus naar onze school om Chinees te leren